REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FABRYKAOGNIA.PL

 

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego fabrykaognia.pl jest PPHU „B&G”
Grzegorz Madej z siedzibą przy ul. Białostockiej 31, 93-355 Łódź.
Firma nasza:
- jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu Usług i Rolnictwa, Urząd Miasta Łodzi – Delegatura Górna, Łódź, Al. Politechniki 32 pod numerem 8571/90,
- posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 729-101-76-92,
- posiada numer REGON: 470592628.

2. Kontakt:
e-mail: bigmadej@wp.pl (preferowany)
PPHU „B&G” Grzegorz Madej
93-334 Łódź, ul. Białostocka 31.
tel: 602 24 32 09
fax: 42 646 52 83

3. Z uwagi na specyficzny charakter oferowanych towarów (wyroby pirotechniki widowiskowej klasyfikowane jako materiały wybuchowe), w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia  <NWP> (Dz. U. Nr 158, poz. 1329), do zakupu uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
Złożenie zamówienia na w/w wyroby pirotechniczne jest traktowane jako oświadczenie klienta o spełnieniu warunku pełnoletniości.

 
4. Sklep prowadzi sprzedaż oferowanych produktów wyłącznie na terytorium Polski za pośrednictwem sieci Internet.

 

II. Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać o każdej porze, każdego dnia tygodnia przez cały rok.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do FABRYKAOGNIA.PL.

3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on odpowiedź z serwisu FABRYKAOGNIA.PL potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

6.  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Czas realizacji zamówienia, jest to czas, który upływa od potwierdzenia wpływu należności na nasze konto, do chwili wysyłki zamówionych produktów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub kuriera.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na żądanie faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Użytkownika produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

9. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu sprzedaży. Użytkownik może wycofać złożone zamówienie mailem lub telefonicznie. Użytkownik nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

 

III. Wysyłka i zapłata

1. Ceny produktów w sklepie FABRYKAOGNIA.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe, przekazem pocztowym lub w inny uzgodniony wcześniej sposób.
W przypadku odbioru osobistego płatność gotówką w momencie odbioru towaru.

3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Szczegóły na temat sposobu dostawy i kosztów na stronie "Wysyłka"

 

 

IV. Zwrot towaru i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Użytkownik może zrezygnować z zakupionego towaru w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem sprzedaży z dopiskiem "zwrot". Sklep FABRYKAOGNIA.PL zapewnia zwrot należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

2. Reklamacje dotyczące towaru wadliwego lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep FABRYKAOGNIA.PL

3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z FABRYKAOGNIA.P za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres bigmadej@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 602 243 209. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

 

V. Pozostałe ustalenia

1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z aktualnie obowiązującym w tym zakresie polskim prawem

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Autor: Grzegorz Madej

 


Strona głównaStrona główna

Wyszukiwarka

Logowanie

    Koszyk  

    jest pusty